Faure & Faure – Your Partner in Law

contact@faurefaure.co.za

Telephone: 021 871 1200

COVID-19: Klein Besighede, Arbeidswette en Ondersteuningsmaatreëls

Share This Post

“The secret of crisis management is not good vs. bad, it’s preventing the bad from getting worse” (Andy Gilman)

Ons weet nie hoe die COVID-19 koronavirus pandemie gaan uitdraai nie. Ons kan wel op hierdie stadium besliste stappe neem, om die impak van die krisis op ons persoonlike lewens, ons besighede en op ons land te verminder.

 Elke besigheid moet bepaal hoe om “normaal” met sake voort te gaan in die lig van die buitengewone tye waarin ons ons bevind. Werkgewers sal beslis ongekende uitdagings in die gesig staar, veral noudat ons Nasionale Inperking (“Lockdown”) in werking getree het.

Klein besighede – nuwe ondersteuningsmaatreëls

‘n Groot verskeidenheid ondersteuningsmaatreëls is afgekondig om besighede deur hierdie krisis van hulp te wees. Die besonderhede is nog nie heeltemal duidelik nie, en daar is deurlopende veranderinge. Hou dus die media dop vir verdere inligting hieroor. Inkorporeer dit dan in jul besigheid se krisisbeplanning. Ten tyde van skrywe hiervan, is die belangrikste die volgende:

  • Die Departement van Kleinsake-ontwikkeling (DSBD, Department of Small Business Development) voorsien verligting vir besighede in verskeie kategorieë. Skakel die DSBD se hulplyn op 0860 663 7867 of stuur ‘n e-pos na info@dsbd.gov.za om uit te vind of julle kwalifiseer. Doen aansoek by https://smmesa.gov.za/
  • Die Departement van Handel en Nywerheid (DTI, Department of Trade and Industry) gaan hulp aan groter sowel as kleiner besighede verleen. Hou hul webwerf dop vir verdere verwikkelinge.
  • Die Solidariteitsfonds (The Solidarity Fund) is gestig met ‘n aanvanklike bedrag van R150 miljoen van die regering. Die doel is om verligting te verleen as gevolg van die krisis, en besonderhede kan hier verkry word.
  • Verligting vir werkgewers en werknemers: Die gids “Easy Guide for employers on COVID19” is hier beskikbaar; saam met inligting oor die  “Skema vir Tydelike Verligting vir Werknemers” asook oor WVF (“UIF”) voordele uit ‘n spesiale R30 miljard Nasionale Rampvoordele Fonds (“National Disaster Benefit Fund”). Dit is ook bevestig dat werknemers wat die virus opdoen, deur die Vergoedingsfonds betaal sal word (besonderhede hier).
  • Ander fondse en verligtingsmaatreëls: Die  Rupert en Oppenheimer families het elkeen R1 miljard bewillig vir hulp aan klein besighede en hul werknemers – die besonderhede is op hierdie stadium nog nie bekend nie. Lees die President se toespraak hier vir verdere inligting oor moontlike belastingverligting, wysigings aan die Wet op Mededinging, ‘n fonds om besighede in die toerismesektor te ondersteun, en ander maatreëls.

Werkgewers – voldoen aan die wetgewing!

Vanuit ‘n regsoogpunt sal werkgewers ‘n plan van aksie in plek moet stel om te verseker dat hulle aan ons verskeidenheid van arbeidswette voldoen. Hierdie wette bly in werking in hul huidige vorm, tensy en totdat die regering nuwe maatreëls tot die teendeel instel.  

Die situasie verander daagliks. Onder hierdie omstandighede gaan deeglike beplanning nie ‘n maklike taak wees nie. Hou jouself op hoogte met die nuutste verwikkelinge en wees aanpasbaar. 

Hoe dit ookal sy, daar is ongelukkig nie ‘n algemene, universele antwoord op baie van die vrae wat gevra word nie: “Kan ek ‘n werknemer wat positief vir COVID-19 toets, ontslaan?”, “Kan my werknemers daarop aandring om van die huis af te werk?”, “Kan ek met afleggings begin?”, “Kan ek my werknemers verbied om vir persoonlike redes na die buiteland te reis?”, “Watter stappe moet ek neem om ‘n veilige werksomgewing te skep, en watter reëls kan ek in plek sit om dit te verseker?”

Dit is ‘n eindelose lys en die antwoorde op hierdie vrae sal daarvan afhang of jou besigheid van die Inperking vrygestel is. Jou betrokke dienskontrakte, besigheidsomstandighede en bedryfsvereistes sal ook ‘n groot rol speel.

Jou plan van aksie

  1. Om mee te begin, dink aan situasies wat moontlik kan opduik gedurende die Inperkingsperiode, en ook na die afloop daarvan. Inkorporeer dit dan in jou “COVID-19 Besigheidsplan”. 
  2. Hou ‘n dinkskrum – saam met jou werknemers, indien dit moontlik is – en lys al die diensverwante probleme wat jy en hulle moontlik mag teëkom. Jy kan dit dan gebruik om ‘n lys vrae saam te stel waarop jy die antwoorde gaan benodig na gelang van elke situasie. 
  3. Verkry dan spesifieke regsadvies op elkeen van hierdie vrae. Sodoende kan jy verseker dat jy ten volle voorbereid is om enigiets wat na jou kant toe kom, te hanteer. 

(Inhoud verskaf deur LawDotNews ©)

Vir meer inligting, kontak Zane Meyer (Faure & Faure Ing. Direkteur en Handelsregkenner)

Zane Meyer. Zane Meyer | Director | Faure & Faure Inc Lloyd Fortuin Attorneys. Paarl, Cape Town. Specialises in commercial and property law.

Subscribe To Our Newsletter

Get regular news updates

More News Articles

VIOLATIONS OF THE POPIA ACT

VIOLATIONS OF THE POPIA ACTIn the digital age, where personal information is a valuable commodity, safeguarding privacy has become paramount.