As 21-dae 20 jaar raak…is ons dan in ‘n “gemeenregtelike huwelik”?

“In our law cohabitation does not have special legal consequences. Generally the proprietary consequences and rights flowing from a marriage are not available to unmarried couples, regardless of the length of their cohabitation” (Geneem uit hierdie uitspraak.) Baie mense is onder die wanindruk dat indien paartjies vir ‘n aantal jare saamwoon (die aantal jare sal … Continue reading As 21-dae 20 jaar raak…is ons dan in ‘n “gemeenregtelike huwelik”?