Faure & Faure – Your Partner in Law

contact@faurefaure.co.za

Telephone: 021 871 1200

Moet jy belasting betaal op huurinkomste?

Share This Post

“Few of us ever test our powers of deduction, except when filling out an income tax form” (Laurence J. Peter of The Peter Principle)

Die verhuring van eiendom kan vir jou ‘n uitstekende herhalende inkomste genereer. Indien hierdie stelling vir jou aantreklik klink, en ‘n koop-om-te-verhuur eiendom teen die regte prys oor jou pad kom, maak dadelik ‘n aanbod. Die huidige “kopersmark” is tot jou voordeel.

Wanneer jy jou finansiële analise doen, moet jy natuurlik ook alle belastingimplikasies in gedagte hou. As verhuurder moet jy jou huurinkomste by jou salaris en ander belasbare inkomste voeg wanneer jy jou jaarlikse belastingopgawe invul. Indien dit nie gedoen word nie, word dit as belastingontduiking beskou. Dit is natuurlik strafbaar met hewige boetes en rentes en daar is ook die moontlikheid van strafregtelike vervolging.

Die feit dat huurinkomste belasbaar is, is ‘n belangrike faktor en jy moet dit in gedagte hou met jou besluit oor hoeveel jy vir ‘n betrokke eiendom gaan betaal. Daarom is dit belangrik om jou huiswerk te doen voordat jy ‘n aanbod maak.

Ons belastingwette is ingewikkeld en gespesialiseerd. Daarom moet jy professionele belastingadvies oor jou spesifieke omstandighede verkry. Die algemene begrippe is wel nuttig wanneer jy jou aanvanklike beplanning doen:

Jy is verplig om alle huurinkomste uit jou eiendom te verklaar.

Jou bruto huurinkomste moet aan die belastinggaarder verklaar word, ongeag die soort akkommodasie wat verhuur word. Of dit nou ‘n hele huis of ‘n woonstel, of slegs ‘n kamer/tuinwoonstel of iets soortgelyk is en of dit nou ‘n gastehuis/B&B/Airbnb is – SARS wil hiervan weet.

Jy kan sekere uitgawes terugeis, maar nie alles nie.

Jou belasbare inkomste word bereken deur sekere toelaatbare aftrekkings van jou bruto inkomste af te trek.

Oor die algemeen, kan slegs “uitgawes wat aangegaan is om daardie huurinkomste te genereer afgetrek word” (SARS). Jy kan dus uitgawes soos die volgende algemene uitgawes teen die huurinkomste eis en aftrek: heffings, eindomsbelastings, verbandrente, advertensiekoste, agentefooie, huiseienaarsversekering, tuindienste, elektrisiteit en water, herstelwerk en instandhouding aan die verhuurde perseel (wat volgens SARS “normaalweg plaasvind wanneer ‘n persoon poog om ‘n bate tot sy oorspronklike toestand te herstel as gevolg van skade of agteruitgang”). Wees bedag op die elementêre denkfout dat jou volle verbandpaaiemente afgetrek mag word – dit is nie die geval nie. Slegs die rente-gedeelte kan teruggeëis word, nie die kapitale deel van jou maandelikse paaiemente nie.

In verband met BTW (volgens SARS): “Die lewering van verblyf in ‘n woning is ‘n vrygestelde lewering vir BTW doeleindes. Gevolglik mag jy nie BTW op uitgawes aangegaan aftrek waar verblyf in ‘n woning gelewer word nie.”

Waar slegs ‘n gedeelte van ‘n eiendom uitverhuur word (byvoorbeeld ‘n kamer in die huis waarin jy woon), kan jy slegs pro rata aftrekkings maak, gebaseer op vloerarea. Klik hier vir ‘n praktiese voorbeeld vanaf SARS.

Verkry advies oor hoe om waardevermindering op meubels en ander bates te eis – jou toelaatbare aftrekking hier mag dit dalk die moeite werd maak.

“Uitgawes van ‘n kapitale aard of wat nie aangegaan is in die generering van die huurinkomste nie” word nie toegelaat nie (SARS). Die kostes van verbeteringe aan die eiendom – wat normaalweg sal “lei tot die skepping van ‘n beter bate” (SARS) – mag nie geëis word nie. Verbeteringe kan egter wel by die “basiskoste” van die eiendom gevoeg word – dit sal uiteindelik belangrik wees wanneer jy KWB (Kapitaalwinsbelasting) moet betaal wanneer jy die eiendom uiteindelik  verkoop of vervreem.

Hoe word jy belas, en wat van uitsluiting (“ring-fencing”)?

Jou totale belasbare inkomste (wat jou netto huurinkomste insluit) sal volgens die huidige belastingtabelle belas word.

Wat as jou verhuring op ‘n verlies uitloop? Volgens SARS – “indien die uitgawes die huurinkomstes oorskry, is dit moontlik om die verlies teen ander inkomste deur die individu verdien te verreken, mits daardie verlies nie uitgesluit is (“ring-fenced”) ingevolge die heersende bepalings teen vermyding nie.” Met ander woorde, SARS kan die verliese uit jou verhurings uitsluit (“ring-fence”) om jou te verhoed om dit teen jou normale nie-huurinkomste te verreken. Maar indien dit gebeur, verloor jy nie daardie verliese nie. Dit word bloot vorentoe oorgedra, en wanneer jou besigheid begin om ‘n wins te genereer, gaan daardie verliese dan teen die wins verreken word.

Hou ook in gedagte dat jy dalk voorlopige belasting sal moet betaal (en daarvoor sal moet registreer). Indien jy as individu ‘n belasbare inkomste van R30,000 per jaar of meer verdien uit die “verhuring van vaste eiendom”, dan val jy in hierdie kategorie.

Hou vanaf Dag 1 jou volledige rekords by!

Skep ‘n Excel sigblad met al jou inkomstes en uitgawes (onderskei tussen inkomste en kapitaal, aftrekbaar en nie-aftrekbaar), asook ‘n lêer met relevante en ondersteunende dokumente, wat volledig bygehou word. Dit is ‘n relatief eenvoudige proses indien jy dit gereeld opdateer. Dit is ‘n baie uitdagende taak as jy uiteindelik alles op een slag probeer doen wanneer die jaarlikse “inkomste belastingopgawe angs” inskop, of wanneer SARS en/jou rekenmeester jou bel en vra vir uiteensettings en dokumente.

(Inhoud verskaf deur LawDotNews ©)

Vir meer inligting, kontak Zane Meyer (Faure & Faure Ing. Direkteur en Belastingkenner)

Zane Meyer. Zane Meyer | Director | Faure & Faure Inc Lloyd Fortuin Attorneys. Paarl, Cape Town. Specialises in commercial and property law.

Subscribe To Our Newsletter

Get regular news updates

More News Articles

VIOLATIONS OF THE POPIA ACT

VIOLATIONS OF THE POPIA ACTIn the digital age, where personal information is a valuable commodity, safeguarding privacy has become paramount.